Historien om Thisted Y´s Men`s Club

I Danmark er der ca. 135 klubber, hvoraf Thisted Y’s Men’s Club, er den ene

Tanken og ideen med at oprette en Y's Men’s Club i Thisted blev taget allerede i begyndelsen af 1964. Der blev nedsat et udvalg, bestående af 4 medlemmer fra vores moderklub, Nykøbing M. Y’s Men’s Club samt 3 personer fra Thisted.

     Arbejdet med at starte en ny klub lykkedes til fulde og i 1967 resulterede det i, at man kunne holde chartring, som det hedder, når en ny klub bliver medlem af det internationale fællesskab.

     I Protokollen fra 1965 står der følgende: "Onsdag den 20. januar 1965 var vi 8 mand, som efter Børge Mikkelsens opfordring var mødt på KFUM for at starte en Y`s Men`s Club. Der var fire gæster fra Nykøbing Mors, som skulle orientere os om, hvad det gik ud på, og vi blev enige om at forsøge at få en klub startet. Der blev nedsat et præsidium og underudvalg, som nævnt andet steds. Det blev vedtaget at nogle af os efter tur skulle tage til Nykøbing for at overvære nogle klubmøder der".

     KFUM`s daværende formand Børge Mikkelsen har været med i klubben i alle årene siden 1964. Desværre døde Børge i efteråret 2001 70 år gl.

     På det første præsidiemøde 1. februar 1965, blev det hele sat på skinner: Kontingent 20,00 kr. pr. md. Spisningen kostede 5,00 kr. pr. gang - ja, det var dengang. En klar forudsætning for at vi kom i gang var jo, at nogen stod bag og støttede os - og det gjorde jo som allerede nævnt Nykøbing Klubben - de var moderklub for os. Vi er fortsat 5 medlemmer, som har været med siden starten.

     Der skal også her nævnes nogle af de aktiviteter, som vi har arbejdet med. Sidst i 60´erne og i begyndelsen af 70´erne fremstillede vi bamser, som blev solgt fra en tombola ved KFUM-spejdernes "Skovfester". Vi har fremstillet og solgt adventskranse, solgt juletræer og juleneg, solgt julekalendere, lavet bankospil, fremstillet buskøreplan for VAFT og fremstillet vejviser. Vi har hjulpet til ved byggeri på KFUM og KFUK`s Bjergbo og KFUM-spejdernes Skovhuset. Vi har hjulpet lidt til ved istandsættelse af FDF`ernes klubhus, istandgørelse af lokaler i kælderen under kirkecentret til konfirmandarbejde. Vi har været med til at tage initiativ til Thisteds alkoholfrie diskotek, og været økonomisk garant for initiativet, som gennem mange år var en overvældende succes.

     Vi har i årenes løb kunnet præsentere flotte programmer for medlemmerne, og alle har følt og føler, at Thisted Y's Men's Club er en del af det netværk, vi alle i det daglige har så meget brug for.

     I 1992 fejrede vi sammen med venner fra moderklubben, Nykøbing Y's Men's Club, samt repræsentanter fra det ganske land, et festligt 25 års jubilæum.

     I årenes løb har vi støttet især KFUM og KFUK, men også stort set alt andet folkekirkeligt ungdomsarbejde i Thisted og mange andre steder.

I oktober 2017 fejrede vi vort 50 års jubilæum med et brag af en reception og en festaften på Vilsund Strand.

Se mere på teksten "50 års jubilæum" her på siden til venstre. dette er et link til billeder og jubilæumsbog.