HISTORIEN OM VORE BRODERKLUBBER

Larvik

I 1978 fik vi kontakt med Larvik Y`s Men`s Club i Norge, sammen med hvem vi havde god kontakt og spændende oplevelser i over 20 år. Bl. a. har vi oplevet 17. maj sammen med dem. I foråret 1999 modtog vi et afskedsbrev fra de sidste af vore norske venner – nu magtede de ikke længere kontakten til Danmark og Thisted. Efterfølgende ses her et par billeder fra den periode.

Petro – Sct. Petersborg

Nogle år før forbindelsen til Larvik blev afsluttet, fik vi kontakt til Petro-klubben i Sct. Petersborg og i 1999 blev broderskabsforbindelsen underskrevet. Også med Petro-klubben havde vi nogle gode år med bl. a. besøg i Sct. Petersborg i år 2000, hvor vi også fik tid til at være turister i Helsingfors. Forbindelsen til Sct. Petersborg ebbede ud omkring 2010, hvor der på det tidspunkt var meget få medlemmer tilbage af Petro-klubben.

Sundsvall

I begyndelsen af det nye årtusinde drømte vi nok om en triangelforbindelse og fik en god forbindelse til Sundsvall Y`s Men`s Club med hvem vi underskrev en broderklub-forbindelse i 2004. Så i nogle få år havde vi faktisk kontakt mellem Thisted, Sct. Petersborg og Sundsvall. I 2009 fik vi meddelelse fra Sundsvall, at de nu var for få medlemmer i klubben til at de kunne varetage kontakten til Thisted, så herefter døde også denne forbindelse ud. Men et par billeder har vi også fra denne periode.

Sønderborg

Da broderklubforbindelserne blev lukket ned, følte vi, at der manglede en dimension i klubarbejdet. Vi ville nu (om muligt) prøve med en dansk forbindelse. Dette lykkedes i 2012, hvor vi fik certifikat på forbindelse med Sønderborg Y´s Men`s Club, hvilket vi glæder os rigtig meget over. Man vil her på Hjemmesiden kunne følge, hvad der sker af nyt ved at klikke på siden Sidste nyt.