Pengerejsningsaktiviteter, som vi har arbejdet med i årenes løb

Siden chartringen i 1967 har Thisted Y´s Men´s Club arbejdet med mange forskelligartede aktiviteter for at skaffe midler, som er blevet doneret til fortrinsvis Det Folkekirkelige Ungdomsarbejde. I 60´erne fremstillede vi adventskranse, som blev afsat til en frugt- og grøntgrosserer. I 70´erne samlede vi gamle bildæk, som blev afsat til et fa., som skar dækkene op til træskobeslag. Senere i 70´erne solgte vi juletræer, som blev en aktivitet som afløste de to første. I 70´erne afviklede vi også bankospil i Thy-Hallen, hvortil vi blev bistået af en professionel showman. I 1975 udgav vi en Vejviser, som kun kom det ene år, hvorefter udgiverretten blev solgt til Mostrups Forlag. Fra 1976 og nogle år frem solgte vi regionens julekalender, som rent praktisk blev overdraget til KFUM-spejderne. I 1979 forsøgte vi at lancere et egnsmærke, hvilket kun forsøgtes denne ene gang. Fra 1984 til 2013 udgav vi en Køreplan for Thisted Kommune, som i de mange år var det bærende element i vort pengerejsningsprojekt. I 2004 åbnedes vor Genbrugsbutik, og i dag, hvor vi ejer bygningen på Lerpyttervej, som huser vor butik, er det denne aktivitet, som skaber de fleste af de midler, som doneres til forskellige formål.